http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/560/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 560+
[~] Mantis 2021: Chyba v zobrazení bežného výživného v príkaze do banky
[~] Mantis 2022: Komunikácia s bankami - 02306 - MsgID nenájdené
[~] Mantis 2023: Formát zasielania IBAN do bánk
[+] Mantis 2024: Generovať dvojčíselný rok do VS v PnZE a EP pre banky - do nastavení programu
[+] Mantis 2025: V zmene vymáhanej pohľadávky v PnZE alebo EP do bánk sa opýtať na znovunačítanie zo spisu
[+] Mantis 2026: Pridať zástupné reťazce, ktoré nevrátia názvy účtov do PnZE a EP pre banky