http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/561/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 561+
[~] Mantis 2032: Komunikácia s bankami - chyba 02419 - InReplyTo is required for this type of message
[~] Mantis 2033: Komunikačný modul s bankami - Connection pool is full
[~] Mantis 2034: Chyba pri zlučovaní kontaktu
[~] Mantis 2035: Po pridaní požiadavky na banky program skúša volať MS Word na generovanie aj napriek tomu, že nie je inštalovaný
[~] Mantis 2036: Od MS Word 2007 po vygenerovaní zostáva okno editora v pozadí a treba kliknúť na zobrazenie
[+] Mantis 2037: Umožniť hromadné pridanie súčinnosti s bankami na ukončených spisoch a/alebo spisoch, kde povinný zomrel
[~] Mantis 2038: Hromadná tlač Word dokumentov nevytlačí všetky dokumenty
[~] Mantis 2039: Zasielanie nesprávneho InReplyTo do bánk v prípade príkazov
[~] Mantis 2040: Komunikačný modul s bankami nepotvrdí chybnú správu a zo servera neustále prichádza na prevzatie
[+] Mantis 2041: Vrátiť pôvodnú zostavu na tlač výsledku súčinností s bankami z prvej etapy