http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/580/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 580+

[~] Mantis 2271: Import poverenia vo formáte XML vypisuje "value exceeds the range for valid dates"
[~] Mantis 2269: Import poverenia vo formáte XML musí upozorniť, že daný spis už existuje v databáze
[~] Mantis 2275: Pri zastupovaní exekútora program vyžaduje zadanie poradového čísla pri komunikácii s bankami
[~] Mantis 2276: Zápis do CRE pod nesprávnym UID exekútora
[+] Mantis 1033: Nahradzovanie zástupných reťazcov v hlavičke a päte dokumentu
[~] Mantis 2278: Nové verzie formulárov výkazu exekútora pre OS BB
[~] Mantis 2279: Filtrovanie zoznamu dokumentov v spisoch na základe variabilného čísla spisu
[~] Mantis 2280: Export dokumentov zo zoznamu dokumentov v spisoch do priečinka bez podpriečinkov
[~] Mantis 2281: IBAN exekútora formátovaný do štvoríc spôsobuje problém pri SEPA XML exporte prevodného príkazu