http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/581/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 581+

[~] Mantis 2283: Optimalizácia nahradzovania zástupných reťazcov v hlavičke a päte šablóny
[~] Mantis 2284: Spracovanie odpovedí z Registra obyvteľov - vždy doplniť nový záznam
[+] Mantis 2285: Šablóna určí, že či sa bude vytvárať podanie na ÚPVS
[+] Mantis 2287: DIPZSR - komunikačný modul - pauza pred aktualizáciou vozidiel
[+] Mantis 2288: Vytvorené podanie výkazu súdneho exekútora o vymožených plneniach neobsahuje EK poverenia v značke prijímateľa
[+] Mantis 2289: Hromadné podpísanie príloh podpíše aj už raz podpísané dokumenty
[~] Mantis 2290: Hromadné vytvorenie podania na ÚPVS nad spismi neprenáša textovú časť do formulára
[~] Mantis 2291: Priradenie došlej pošty z ÚPVS do spisu spôsobí "Could not convert variant of type (Null) into type (OleStr)."
[+] Mantis 2293: Pridať stav odosielania podaní na ÚPVS - čaká na odoslanie do ÚPVS
[~] Mantis 2294: Dátum vytvorenia správy v došlej pošte ÚPVS obsahuje dátum, kedy to bolo prijaté do ePodateľne
[+] Mantis 2295: Import XML poverenia verzia 1.9