http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/582/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 582+

[+] Mantis 2297: Pri spracovaní došlej pošty ÚPVS zobraziť súvisiace správy z odoslanej pošty
[+] Mantis 2298: Podania odosielané cez ÚPVS sa odosielajú s oneskorením
[+] Mantis 2299: Transformácia XML pomocou XSLT a zobrazenie v internom webovom prehliadači
[~] Mantis 2300: Chyba pri importe XML poverenia ver. 1.9, kde zmluvná pokuta je do zaplatenia
[+] Mantis 2302: Hromadná zmena formátov textov ÚPVS nad zoznamov kontaktov
[+] Mantis 2303: Zapísanie dátumu doručenia podania cez ÚPVS obdobne ako pri klasickej pošte
[~] Mantis 2307: Pracovný názov kontaktov ÚPVS sa generuje rovnako pre niektoré štátne inštitúcie
[~] Mantis 2310: Pri hromadnom podpisovaní s QSign sa nepodpíšu všetky dokumenty, program neprevezme aspoň podpísané
[+] Mantis 2312: Filtrovanie zoznamu dokumentov v spisoch podľa zoznamu čísiel spisov
[+] Mantis 2326: Priradenie záznamu došlej pošty ÚPVS do viacerých spisov zároveň
[~] Mantis 2339: Chyba pri zlučovaní kontaktov v adresári
[+] Mantis 2340: Pri vytváraní elektronického príkazu do banky sa pýtať, že či načítať aktuálny stav alebo prevziať z nadväzovaného príkazu
[~] Mantis 2341: Zapísanie prílohy z došlej pošty ÚPVS do knihy došlej pošty
[+] Mantis 2342: Umožniť vyradiť osobu z automatického opakovania súčinností so Sociálnou poisťovňou
[+] Mantis 2343: Hromadné vyradenie povinných na spisoch z automatického opakovania súčinností s bankami a so SP
[+] Mantis 2356: Umožniť vytvorenia kópie podania na ÚPVS
[+] Mantis 2358: Hromadné vytváranie kópií z podaní na ÚPVS na opätovné doručovanie
[+] Mantis 2359: Upozornenie programu o potrebe odoslania správy pre oprávneného podľa §59 ods. 3