http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/583/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 583+
[~] Mantis 2360: Zacyklenie programu pri zisťovaní termínu správy pre oprávneného
[~] Mantis 2361: Pri ukladaní prílohy ÚPVS, ktorá sa zapisuje do viacerých spisov program neuloží nič do príloh
[~] Mantis 2363: Zapísanie ďalšieho spisu pri zápise došlej pošty skončí s chybou "violation of PRIMARY or UNIQUE KEY constraint..."
[~] Mantis 2364: Pri vytváraní príkazu do bánk je potrebné prebrať MESSAGE_ID najnovšej odpovede na súčinnosť aj pri nadviazaní na existujúci prí
[~] Mantis 2365: ePodateľňa - nie je možné uložiť niektoré kontakty
[+] Mantis 2366: Umožniť pridať dokumenty na základe typu úkonu podľa EP do podania pre ÚPVS
[+] Mantis 2367: Exekutor.ini obsahuje len jednu cestu ku Ardaco QSign, ktorá je iná na 32 a 64bitových počítačoch
[~] Mantis 2368: Chybná trieda pri hromadnej kópií podaní do ÚPVS