http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/584/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 584+
[+] Mantis 2371: Umožniť vytváranie hromadných podaní na ÚPVS nad zoznamom dokumentov v spise
[~] Mantis 2372: Históriu akcií používateľov odmazávať pri spustení programu len ak je používateľ pripojený na databázu sám
[+] Mantis 2377: Pridať dátum doručenia odoslanej pošty ÚPVS nad zoznamom spisov
[~] Mantis 2378: Komunikačný modul ÚPVS neodosiela príznak IsSigned pri podpísaných prílohách
[~] Mantis 2379: Pridanie dokumentu zo spisu do prílohy podania na ÚPVS
[+] Mantis 2380: Pridať stĺpec dátumu aktualizácie záznamu v registri úpadcov
[~] Mantis 2388: Kópia podania na ÚPVS neprenesie prepojenie na hlavný dokument podania
[~] Mantis 2364: Pri vytváraní príkazu do bánk je potrebné prebrať MESSAGE_ID najnovšej odpovede na súčinnosť aj pri nadviazaní na existujúci prí
[+] Mantis 2316: duplicity v Adresári pri importe poverenia z OS BB
[~] Mantis 2396: Hromadné vytvorenie textového podania nad zoznamov spisov posiela nesprávnu diakritiku textov
[+] Mantis 2382: Na uvodnu obrazovku doplnit nezobrazovat spisy do 31.3.2017 a pod to nezobrazovat spisy od 1.4.2017
[+] Mantis 2398: Pridávanie súborov z disku počítača do podanie pre ÚPVS
[~] Mantis 2399: Kód pobočky VšZP do predmetu podania brať prednostne z variabilného symbolu dokladu vymáhania pre odosielaní cez ÚPVS
[+] Mantis 2400: Filtrovanie odoslanej pošty ÚPVS na základe ID správy
[+] Mantis 2401: Filtrovanie chybných odoslaných správ do ÚPVS s triedou EGOV_APPLICATION
[+] Mantis 2403: Filtrovanie šablón hromadnej tlači dokumentov a hromadnej tlači dokumentov pre banky nad zoznamom spisov
[+] Mantis 2404: Pridať stĺpce platnosti šablón podľa dátumu podanie návrhu
[~] Mantis 2406: Chybové stavy pri získavaní informácií o stave schránky ÚPVS
[+] Mantis 2407: Pokiaľ sa vytvorí správa pre oprávneného podľa §59 ods. 3 program by nemal upozorňovať na potrebu vytvorenia
[~] Mantis 2410: Nesprávne enkódovanie podania výkazu súdneho exekútora na OSBB
[~] Mantis 2411: Pridať formulár ÚPVS "Všeobecná agenda - podanie"
[~] Mantis 2412: Výkaz súdneho exekútora pre OSBB sa musí posielať ako podanie namiesto rozhodnutia
[+] Mantis 2413: Pridať možnosť vytvorenia kópie podania priamo z formuláru došlej chybovej správy
[+] Mantis 2414: Implementácia parsovania ÚPVS formulára "http://schemas.gov.sk/form/G2G.ErrorMessage/1.3"
[~] Mantis 2416: Program občas vytvorí podanie na osobu, ktorá nemá schránku doručovateľnú