http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/585/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 585+
[+] Mantis 2422: Pridať filtrovanie finančného prehľadu spisov voľbou "Iba moje spisy"
[~] Mantis 2425: Komunikačný modul SP nefunguje od zmeny webovej stránky dňa 28.2.2018