http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/588/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 588+
[+] Mantis 2476: Zástupné reťazce na hotové výdavky, stratu času a zákonnú odmenu exekútora z vyúčtovania exekučného konania
[~] Mantis 2482: Komunikačný modul ZVJS nepokračuje, pokiaľ nájde neznámeho vydavateľa poverenia
[+] Mantis 2483: Hromadné uloženie príloh z došlej pošty ÚPVS do príloh v spise
[+] Mantis 2484: Hromadná zmena parametrov spisu pre komunikáciu s bankami
[~] Mantis 2376: Automatické preklopenie informácií o majetku povinného do správy pre oprávneného
[+] Mantis 2480: Filtrovanie súčinností so Sociálnou poisťovňou na základe zoznamu spisov
[+] Mantis 2456: Do doručenky z ÚPVS, ktorá sa vytlačí zadať aj k čomu je ta doručenka
[~] Mantis 2424: výkaz exekútora pre OS BB - chyba nedáva všetky spisy
[~] Mantis 2475: Obmedziť ponúkané stavy pri hromadnom vytvorení podaní na ÚPVS
[+] Mantis 2485: XML export údajov o exekučných konaniach pre Justičnú pokladnicu
[~] Mantis 2486: Chyba pri vytváraní podaní na ÚPVS
[~] Mantis 2487: Pridanie typu úkonu zastavenia exekúcie exekútorom podľa §61n
[~] Mantis 2488: Pridanie evidencie súdnych rozhodnutí
[~] Mantis 2489: Komunikačný modul s ÚDZS hlási, že nebol spustený dlhšiu dobu aj napriek bezchybnému vykonaniu súčinnosti
[~] Mantis 2491: Chyba pri zlučovaní spisov [+] Mantis 2492: Vytvorenie spisu z XML poverenia, ktoré prišlo ako príloha došlej pošty z ePodateľne
[+] Mantis 2466: Doplniť schému na transformáciu výkazu nedoplatkov VšZP
[+] Mantis 2493: Do nastavení programu pridať východzia nastavenie zostavovania textov do podania na ÚPVS
[~] Mantis 2494: Zoznam pohľadávky oprávneného a jeho právneho zástupcu k dnešnému dňu nezohľadňuje platby na trovy
[+] Mantis 2500: Vytvorenie spisu z XML poverenia v prílohe došlej pošty ÚPVS neuloží pôvodné XML do spisu na vizualizáciu
[+] Mantis 2502: Automatické stiahnutie balíčka z ÚPVS pri neznámych formulároch
[~] Mantis 2503: Zobrazenie a uloženie XML správy v došlej pošte ÚPVS
[+] Mantis 2478: ÚPVS odoslaná pošta - filtrácia
[~] Mantis 2370: Vytvoriť podanie na UPVS pri generovani dokumentov do bánk
[+] Mantis 2504: Zobrazenie súvisiacich správ v došlej pošte ÚPVS v hlavnom okne
[~] Mantis 2505: Chyba pri filtrovaní odoslanej pošty ÚPVS na základe ID správy
[~] Mantis 2506: Chyba pri zotriedení súvisiach došlých správ v detaily došlej správy ÚPVS
[~] Mantis 2514: Ignorovať kontakty bez IČO a RČ pri zisťovaní stavu dátovej schránky
[+] Mantis 2515: Filtrovanie adresára a pripravených podaní na príznak aktualizácie eDeskInfo na získanie informácií o dátovej schránke
[+] Mantis 2508: pridať reťazec #$SPIS_ODMENA_UOZE_ZNIZENA S - Odmena exekútora znížená bez DPH ku dňu vydania UOZE
[+] Mantis 2509: pridať reťazec #$SPIS_NAROK_OPRAVNENEHO_A_PRAVNEHO_ZASTUPENIA_UOZE
[+] Mantis 2511: pridať reťazec #$SPIS_PREDBEZNE_TROVY_DPH_AKTUALNE_ZNIZENE_UOZE
[+] Mantis 2512: pridať reťazec #$SPIS_PREDBEZNE_TROVY_SPOLU_UOZE_ZNIZENE
[+] Mantis 2510: pridať reťazec #$SPIS_VYMAHANA_SUMA_UOZE_ZNIZENA
[+] Mantis 2513: pridať reťazec #$SPIS_PREDBEZNE_TROVY_BEZ_DPH_UOZE_ZNIZENE
[+] Mantis 2515: Filtrovanie adresára a pripravených podaní na príznak aktualizácie eDeskInfo na získanie informácií o dátovej schránke
[+] Mantis 2516: Filtrovanie spisov, ktoré majú vo vymáhanom nároku cudziu menu
[+] Mantis 2517: Pridanie CORRELATION_ID do odosielanej správy cez ÚPVS
[+] Mantis 2518: Nastavenie došlej správy z ÚPVS na opätovné spracovanie komunikačným modulom
[+] Mantis 2519: Filtrovanie došlých správ ÚPVS, ktoré neboli spracované komunikačným modulom
[+] Mantis 2520: Upozorniť používateľa o počte nespracovaných došlých správ z ÚPVS
[~] Mantis 2521: Chyba v komunikačnom module RFO pri získavaní detailu o osobe
[+] Mantis 2523: Implementovať podporu SSL pri odosielaní faktúr z programu cez SMTP server
[~] Mantis 2524: Filtrovanie odoslanej pošty cez ÚPVS podľa oprávneného a/alebo skupiny oprávnených
[~] Mantis 2525: Nesprávne filtrovanie odoslanej pošty cez ÚPVS podľa povinného a/alebo skupiny povinnných
[+] Mantis 2526: Pridať filtrovanie odoslanej pošty cez ÚPVS na základe adresáta podania