http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/589/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 589+
[~] Mantis 2527: Chyba pri pridávaní súčinosti do RFO
[~] Mantis 2530: Zrušiť obmedzenie dĺžky názvu súboru prílohy podania na ÚPVS
[~] Mantis 2531: Komunikačný modul ZVJS zlyhá pri neúplných údajoch o povinnom
[+] Mantis 1147: Pridanie viacerých kolóniek k vykonateľnosti exekučného titulu
[~] Mantis 2533: Filtrovanie došlej pošty na základe ÚPVS ID správy, vzťahu k správe a referenčného ID k správe
[+] Mantis 2535: Pridať hromadný export XML došlej pošty z dátovej schránky do súborov
[+] Mantis 2536: Import súdnych trov pri nepeňažnom plnení z XML poverenia
[+] Mantis 2537: Formát predmetu správy pre Dôveru ZP pri odosielaní cez ÚPVS
[~] Mantis 2539: Nesprávna detekcia MIMETYPE príloh odosielaných cez ÚPVS v prípade ZEP a ASIC formátov
[+] Mantis 2540: Implementácia vizualizácie dokumentov z kontajnera ZEP DataSignatures verzie 1.1 a 2.0
[+] Mantis 2541: Pokiaľ pri vizualizácii XML pomocou XSLT transformácie sa nájde PDF súbor, tak ho zobraziť v asociovanom programe
[+] Mantis 2542: Pokiaľ sa používať pokúša vizualizovať XML pomocou transformácie na súbore "application/pdf", tak ho rovno otvoriť
[+] Mantis 2543: Implementácia ASICE kontainera
[+] Mantis 2544: Implementácia XMLDataContainer vo verzii 1.0 a 1.1
[~] Mantis 2545: Zlyhanie komunikačného modulu pri získavaní informáci z eDeskInfo o detailoch dátovej schránky
[~] Mantis 2546: Komunikačný modul ZVJS skončí s chybou "The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send."
[~] Mantis 2547: Pri importe XML poverenia chyba "value exceeds the range for valid dates"
[~] Mantis 2548: Nesprávne enkódovanie formulárov ÚPVS do UTF-8
[~] Mantis 2549: Pokiaľ nie je zverejnený dátum začiatku väzby alebo trestu, tak komunikačný modul ZVJS zlyhá
[~] Mantis 2550: Zväčšiť Request.Timeout v komunikačnom module so Sociálnou poisťovňou
[~] Mantis 2551: Komunikačný modul so Sociálnou poisťovňou zlyhá na timeout servera SP
[~] Mantis 2552: Komunikačný modul DIPZSR musí aktualizovať vozidlá do 2 minút po aktívnej transakcii
[+] Mantis 2553: Nový zástupný reťazec #$SPIS_NAROK_OPRAVNENEHO_AKTUALNY7
[~] Mantis 2554: Pridať filtrovanie súčinností úkonov nad spisom na základe súčinnosti s ORSR
[+] Mantis 2557: Pri FO podnikateľovi doplniť do pracovného názvu kontaktu IČO
[+] Mantis 2558: Po importe XML poverenia automaticky ponúknuť zápis do CRE
[+] Mantis 2559: Vyhľadanie osoby v adresári pri importe XML poverenia
[~] Mantis 2560: Výpis SEPA XML neimportuje číslo výpisu a doplnkové informácie o platbe v hotovosti
[+] Mantis 2561: Po rozúčtovaní platby v novom spise ponúknúť aktualizáciu údajov v CRE
[+] Mantis 2562: Upozorniť na konkurz na povinného pri rozúčtovaní platby
[~] Mantis 2563: Opakovať súčinnosti so SP okamžite, keď uplynie stanovený počet dní a nie až na ďalší deň
[+] Mantis 2569: Spracovanie doručeniek ÚPVS vo formáte ASICe
[~] Mantis 2565: ÚPVS – filtrácia odoslaných správ na základe dátumu doručenia alebo bez dátumu doručenia