http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/590/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 590+
[~] Mantis 2571: Umožniť podpisovanie neobmedzeného počtu súborov pomocou QSign pri prípave odoslanie do ÚPVS
[~] Mantis 2574: V niektorých prípadoch sa odpoveď banky na inú žiadosť nezapíše do požiadavky
[+] Mantis 2575: Lustrácie povinných v CRE
[~] Mantis 2576: Pri vytvorení spisu z prílohy došlej pošty ÚPVS automaticky použiť dátum podania z dátumu prijatia poverenia na dátovej schránky
[+] Mantis 2577: Filtrovanie spisov na základe vyúčtovania exekučného konania ako súčtu sumy od-do
[+] Mantis 2579: Systémový SQL dotaz na zoznam spisov zamestnaných povinných bez vydaného §66 ods. 1d, ÚVTOS ako ZEC ignoruje
[+] Mantis 2580: Systémový SQL dotaz na zoznam živých spisov zamestnaných povinných bez vydaného §89 vo výkone trestu alebo väzby
[~] Mantis 2581: Načítať názov protiúčtu z výpisu banky vo formáte SEPA CAMT.053.001.02
[+] Mantis 2582: Vylepšenie filtrovania na základe zostatku na vymoženie oprávnenému a pridať zostatok na vymoženie pre exekútora
[~] Mantis 2583: Zástupné reťazce vracajúce zoznam povinných a oprávnených vrátia v texte aj zákonných zástupcov