http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/591/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 591+
UPOZORNIŤ, že update 4504 môže potrvať dlhšie v závislosti od počtu odoslaných podaní na ÚPVS
[+] Mantis 2585: Filtrovanie spisov podľa účastníkov konania právnej formy štát
[~] Mantis 2587: Pridanie súčinnosti zo Sociálnou poisťovňou zahlási "na povinného je súčinnosť v procese vybavovania"
[+] Mantis 2586: Filtrovanie adresára na základe právnej formy štát
[+] Mantis 2588: Kopírovanie hodnôt z aktívnom stĺpci
[~] Mantis 2589: Chyba pri zlúčení kontaktu v adresári "violation of FOREIGN KEY constraint "FK_CRE_LUST_ADRESAR"
[+] Mantis 2590: Možnosť vypnúť ponuku na zápis nového spisu po importe z XML poverenia do CRE
[~] Mantis 2591: Presunutie informačného okna na potreby správy pre oprávneného do nástenky
[~] Mantis 2592: Lustrácia v CRE zlyhá na timeout servera
[+] Mantis 2593: Filtrovanie súčinností s DIPZSR umožniť zahrnúť aj súvisiace spisy
[+] Mantis 2595: Vytváranie oznámenia pre MSSR OV pre automatické odoslanie na zverejnenie UoZE v OV
[~] Mantis 2598: Po siedmych dňoch program prestane upozorňovať na odpovede z ÚDZS
[+] Mantis 2599: Pridať zástupné reťazce na lustrácie s CRE bez niektorých detailov o spisoch
[+] Mantis 2600: Pridať zástupné reťazce na úkony za posledných 180 dní
[+] Mantis 2601: Import XML poverení od Justičnej pokladnice označí spisy na rozlíšenie
[+] Mantis 2602: Hromadné pridanie záznamov do došlej pošty z evidovaných príloh
[~] Mantis 2604: Chyba pri exporte spisov do formátu SYLK
[+] Mantis 2605: Rýchle zadanie dátumov podania návrhu pri filtrovaní spisov
[+] Mantis 2609: Umožniť vypnúť dotaz na aktualizáciu záznamu v CRE po rozúčtovaní platby
[+] Mantis 2607: Automatické generovanie podaní výkazu súdneho exekútora o vymoženom plnení pre Justičnú pokladnicu
[+] Mantis 2612: Filtrovanie súčinností s CRE na základe zoznamu spisov
[~] Mantis 2613: Lustrácie s CRE spôsobia pád komunikačného modulu pri obdržaní dlhých textov
[+] Mantis 2614: Podfarbiť lustrácie v CRE v úkonoch nad spismi
[+] Mantis 2615: Pridať do nastavení programu možnosť upresniť, ktoré formuláre ÚPVS sa budú podpisovať
[+] Mantis 2618: Doplniť tento paragraf v oprave šablóny - typ úkonu podľa EP - využívame pri leasingu
[+] Mantis 2620: Zoznam oprávnených podľa počtu podaných návrhov s uvedením čísla
[+] Mantis 2621: Odklad exekúcie s odblokovaním účtu a zachovaním poradia od 1.1.2019
[+] Mantis 2622: Zástupné reťazce pre úkony v spise bez adresáta
[~] Mantis 2624: Zacyklenie lustrácie s CRE
[+] Mantis 2625: Optimalizácia rýchlosti volania zoznamu vozidiel určených na blokáciu
[~] Mantis 2626: Optimalizácia rýchlosti SQL príkazu pri načítavaní povinného pre komunikáciu s bankami
[+] Mantis 2629: Neznáma kombinácia Encoding = "Base64" - MimeType = 'application/vnd.etsi.asic-s+zip'
[+] Mantis 2630: Neexistujúca implementácia pre MIME_TYPE "application/x-asic"
[~] Mantis 2634: Chyba "Cannot change Visible in OnShow or OnHide." pri prvom kliknutí na nejaké tlačítko po spustení programu
[~] Mantis 2635: Chyba pri zástupnom reťazci #$SPIS_PRISL_SUDNE_TROVY
[~] Mantis 2616: Prepracovať súčinnosť so Sociálnou poisťovňou na využívanie WebService
[+] Mantis 2606: Zobraziť históriu zmien na úkonmi v spise
[+] Mantis 2623: Zobrazenie poznámky pri rozúčtovaní došlej platby do spisu
[~] Mantis 2608: Aktualizácia záznamu v CRE, ale pridanie neprebehlo
[~] Mantis 2637: Program si nepamätá posledný priečinok z ktorého sa pridávajú prílohy do spisu
[~] Mantis 2638: Program si nepamätá exportný príečinok na prevodné príkazy
[~] Mantis 2639: Zobrazenie odpovedí z registra obyvateľov cez tlačítko otáznika za rodným číslom v adresári zobrazí zoznam z poradí od najnovšej