http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/592/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 592+
[~] Mantis 2641: Pridať optimalizáciu šablón na zmenu logiky nahradzovania zástupných reťazcov
[+] Mantis 2355: doplniť tlačítko zrušiť filter do kontaktov
[~] Mantis 2643: Komunikačný modul SP nesťahuje oznámené platby
[~] Mantis 2644: Komunikačný modul SP cyklicky odosiela nepodateľné žiadosti
[~] Mantis 2645: Filtrovanie došlej pošty z ÚPVS na základe značky odosielateľa a/alebo príjemcu nie je možné filtrovať na viac ako 25 znakov
[~] Mantis 2647: Komunikačný modul pri získavaní odpovede na súčinosť skončí na výnimku "Server error"
[~] Mantis 2649: filtrovanie v súčinnostiach podľa skráteného tvaru spisu 2/19 nefunguje - vyhodí 2/1999
[~] Mantis 2650: Po expirácii tokenu pri komunikácii so SP je potrebné sa znova prihlásiť
[~] Mantis 2651: Nový šifrovací certifikát na komunikáciu s ÚPVS