http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/594/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 594+
[~] Mantis 2701: Komunikačný modul s bankami v prípade chyby pri odoslaní požiadavky nezapíše chybové hlásenie do DB
[+] Mantis 2702: Vytvorenie spisu z XML poverenia nefunguje pokiaľ príde v asice kontajneri
[~] Mantis 2704: Prehádzané stĺpce zoznamu odoslaných faktúr
[~] Mantis 2705: Nefunguje zadanie poznámky z doručenky ďalšiemu príjemcovi dokumentu
[~] Mantis 2706: Zápis rozúčtovania dokladu do účtovného denníka hlási "Záznam bol vymazaný iným používateľom v sieti"
[+] Mantis 2708: Pridanie typu úkonu podľa EP
[+] Mantis 2712: Pridať hromadnú zmenu používateľa nad úlohami v denníku úloh
[~] Mantis 2715: Program odmaže prílohu pokiaľ sa vymažú zo zoznamu spisov všetky spisy, ktorých sa príloha týka
[~] Mantis 2716: Dohľadanie iných vlastníkov alebo držiteľov vozidiel sa volá aj prípade, že exekúcia bola ukončená, ale stále nie je zoznam subj
[+] Mantis 2714: Skartovanie spisov
[~] Mantis 2583: Zástupné reťazce vracajúce zoznam povinných a oprávnených vrátia v texte aj zákonných zástupcov
[+] Mantis 2718: Filtrovanie súčinností s DIPZSR podľa ID exekúcie
[+] Mantis 2719: Komunikačný modul s DIPZSR sa pokúsi získať informácie o subjekte iba raz
[~] Mantis 2709: Upraviť zástupné reťazce #$SPIS_UKONY_*, aby eliminoval duplicitné informácie
[+] Mantis 2450: Do filtrovania nad zoznamom spisov pridať filtrovanie pošty ÚPVS
[+] Mantis 2676: pridať na odpoveď SP tlačidlo zobraz spis
[+] Mantis 2720: Pri zobrazení prílohy podania ÚPVS zobraziť XML súbor transformáciou
[+] Mantis 2721: Vizualizovať hlavný formulár podania na ÚPVS
[+] Mantis 2722: Párovanie odvádzateľov poistného do Sociálnej poisťovne s adresárom programu
[+] Mantis 2725: Pridanie východzieho adresáta "Zamestnávateľ" do šablóny
[~] Mantis 2724: Pri vyhľadaní IČO na ZRSR.SK cez tlačítko za kolónkou IČO zobrazí na stránke chybové hlásenie
[~] Mantis 2727: ÚDZS - nefunguje súčinnosť od 29.3.2019
[~] Mantis 2730: Zväčšiť okno zmeny umiestnenia, poznámka a lehoty ďalšieho úkonu na spise
[+] Mantis 2707: poverenie príloha súbor asice - doplniť pre SP lustrácie
[+] Mantis 2729: Inventarizácia spisov v CRE
[+] Mantis 2733: Pridať hromadnú zmenu povinného v spise
[~] Mantis 2734: Chyba "Trying to store a string of length 9 into a field that can only contain 8" pri importe XML poverenia
[~] Mantis 2735: Chyba pri odosielaní detailov o pôvodnom exekútorovi do bánk
[~] Mantis 2738: Komunikačný modul s CRE neuzatvára spojenie na SQL server
[~] Mantis 2741: Pri prechode do zoznamu spisov z inej evidencie nie sú zapnuté východzie filtre
[+] Mantis 2742: Pridať typ úkonu podľa EP - § 42 Súčinnosť tretích osôb
[~] Mantis 2743: zrušenie filtrovania - zobrazenie zoznamu
[~] Mantis 2749: otvorenie šablón
[+] Mantis 2750: Pridať zapisovanie zmien na rôznych tabuľkách
[~] Mantis 2752: Program nevytlačí na faktúru dlhšie názvy kontaktov
[+] Mantis 2753: Pridať tlačítko na rýchle zadanie zamestnávateľa pri zápise do došlej pošty
[+] Mantis 2745: Pridať farebné zvýraznenie súčinnosti s DIPZSR v úkonoch nad spisom
[~] Mantis 2751: SP - dĺžka mena - obmedzenie
[~] Mantis 2755: Zástupné reťazce vracajúce zoznam povinných a oprávnených vrátia v texte aj opatrovníkov
[~] Mantis 2757: Neplatné znaky pre VS, SS, KS sa prenesú do prevodného príkazu
[~] Mantis 2761: Predĺžiť popis prílohy pri hromadnom importe príloh zo súborov
[~] Mantis 2762: Pri importe XML poverenia ponúkať zúčastnenú stranu prioritne s príznakom "ústredie"
[~] Mantis 2763: Zamedziť opakovaného označenia stavu konkurzu kontaktu adresára na základe Registra úpadcov
[~] Mantis 2764: Import poverenia z XML vytvorí denný poplatok z omeškania v percentách namiesto promile
[~] Mantis 2766: Expirácia a výmena serverového certifikátu CRIF SK
[~] Mantis 2767: Prednastaviť v adresári formát predmetu podania na ÚPVS pre Dôveru