Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

 

 

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

 

 

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • zapracovaná novela EP k 4/2017
 • automatické opakovanie súčinností so Sociálnou poisťovňou
 • optimalizácia komunikačného modulu ÚDZS

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

 

 

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • pri bezdomovcovi bez ulice, súpisného a orientačného čísla posielať nulu do Sociálnej poisťovne
 • upravený vzorec na výpočet DPH
 • univerzálny import spisov nastaví správne "vymôcť pre"
 • implementovaný import dávky z Justičnej pokladnice
 • pridaný systémový SQL dotaz na zostavu pre oprávneného "Prehľad spisov oprávneného"
 • úprava komunikačného modulu po zmene štruktúry tabuľky prehľadu úhrad Sociálnej poisťovne, kde načítavalo nesprávne údaje od 9.2.2017
 • možnosť nastaviť v nastaveniach programu, že po vyhľadaní osoby v RFO sa vráti viacero záznamov na tú istú osobu, tak program automaticky vyžiada detaily o osobe. Pokiaľ vyhľadanie získa viacero záznamov na viac ako jednu osobu, tak sa automatické vyžiadanie nenastaví a používateľ musí zvoliť, na ktorú osobu chce získať detaily
 • implementované knihy pohľadávok a záväzkov
 • možnosť nastaviť šablóny, že ponúkať iba na spisoch, kde dátum podania návrhu je v rozmedzí dvoch dátumov. Užitočná funkcia, pokiaľ po zmene zákona chceme nastaviť starú šablónu, aby bola ponúkaná iba na staré spisy z obdobia, keď šablóna platila

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií