Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom sme rozšírili počet našich pracovníkov poskytujúcich technickú podporu. Vzhľadom na narastajúci počet našich klientov reagujeme na potrebu zvyšovania kvality našich služieb. Všetky kontaktné informácie nájdete na odkaze Kontakty.

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • pridaný export elektronického poštového podacieho hárku vo formáte XLS pre doporučené listy v zjednodušenej verzii
 • do exportu XML pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu sa do aktivít obdobia zapisujú aj aktivity na súvisiacich spisoch
 • možnosť vypnúť zobrazovanie súvisiacich spisov pri generovaní dokumentu pre banky

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • pridaná podpora skupinových žiadostí na stavy účtov v komunikácii s bankami, ktoré sú uprednostňované pri zadávaní novej žiadosti
 • zavedená podpora DatabaseID pre komunikáciu s bankami v prípade potreby komunikácie s bankami s jedným ID exekútora a viacerých databáz
 • zmenená východzia hodnota odblokovania účtu v zmenovom exekučnom príkaze s bankami, kde sa predpokladá, že ten zmenový exekučný príkaz bude už posledný a po úhrade má bank odblokovať účet vo zvyšku pohľadávky
 • pridané nové zástupné reťazce #$SPIS_ZOZNAM_VYMAHANE_AKTUALNE1 a #$SPIS_ZOZNAM_VYMAHANE_AKTUALNE2, ktoré vracajú aktuálny nárok do riadku
 • pridané zástupné reťazce na DPH náhrady hotových výdavkov do a nad 14 dní
 • pridaný systémový dotaz na zoznam živých spisov, kde je povinný zamestnaný a nebol vydaný §66 ods 1d
 • v niektorých prípadoch hromadná tlač dokumentov nevytláčala všetky dokumenty

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • pridaná prvá verzia exportu elektronického poštového podacieho hárku vo formáte XLS v zjednodušenej verzii
 • opravená chyba komunikačného modulu so Sociálnou poisťovňou, keď aj napriek možnosti zaslania opakovanej súčinnosti zasielal nové, ktoré predlžovali dĺžku trvania komunikácie
 • opravená závažná chyba pri prijímaní odpovedí na žiadosti od bánk
 • doplnená konverzia denného úroku v promile na percentá pre príkazy do bánk
 • nové zástupné reťazce na nárok oprávneného podľa návrhu oprávneného do riadku a istiny podľa exekučného titulu

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • pri hromadnom pridaní súčinností s bankami je možné vypnúť detekciu ukončeného spisu alebo detekciu úmrtia fyzickej osoby
 • v niektorých prípadoch hromadná tlač dokumentov nevytláčala všetky dokumenty
 • opravená chyba pri zobrazení Wordu, keď od verzie MS Office 2007 zostávalo okno po vygenerovaní v pozadí a bolo nutné kliknúť na ikonu okna, aby sa zobrazilo v popredí
 • vrátená pôvodná tlačová zostava výsledkov súčinností s bankami
 • opravené rôzne drobné chyby v komunikačnom module s bankami

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Na stránke nájdete aj videonávod použitia programu pri komunikácii s bankami a šablóny z videonávodu.