Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • pridaný export elektronického poštového podacieho hárku vo formáte XLS pre doporučené listy v zjednodušenej verzii
 • do exportu XML pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu sa do aktivít obdobia zapisujú aj aktivity na súvisiacich spisoch
 • možnosť vypnúť zobrazovanie súvisiacich spisov pri generovaní dokumentu pre banky

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • pridaná prvá verzia exportu elektronického poštového podacieho hárku vo formáte XLS v zjednodušenej verzii
 • opravená chyba komunikačného modulu so Sociálnou poisťovňou, keď aj napriek možnosti zaslania opakovanej súčinnosti zasielal nové, ktoré predlžovali dĺžku trvania komunikácie
 • opravená závažná chyba pri prijímaní odpovedí na žiadosti od bánk
 • doplnená konverzia denného úroku v promile na percentá pre príkazy do bánk
 • nové zástupné reťazce na nárok oprávneného podľa návrhu oprávneného do riadku a istiny podľa exekučného titulu

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • pri hromadnom pridaní súčinností s bankami je možné vypnúť detekciu ukončeného spisu alebo detekciu úmrtia fyzickej osoby
 • v niektorých prípadoch hromadná tlač dokumentov nevytláčala všetky dokumenty
 • opravená chyba pri zobrazení Wordu, keď od verzie MS Office 2007 zostávalo okno po vygenerovaní v pozadí a bolo nutné kliknúť na ikonu okna, aby sa zobrazilo v popredí
 • vrátená pôvodná tlačová zostava výsledkov súčinností s bankami
 • opravené rôzne drobné chyby v komunikačnom module s bankami

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Na stránke nájdete aj videonávod použitia programu pri komunikácii s bankami a šablóny z videonávodu.

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • pridaná podpora skupinových žiadostí na stavy účtov v komunikácii s bankami, ktoré sú uprednostňované pri zadávaní novej žiadosti
 • zavedená podpora DatabaseID pre komunikáciu s bankami v prípade potreby komunikácie s bankami s jedným ID exekútora a viacerých databáz
 • zmenená východzia hodnota odblokovania účtu v zmenovom exekučnom príkaze s bankami, kde sa predpokladá, že ten zmenový exekučný príkaz bude už posledný a po úhrade má bank odblokovať účet vo zvyšku pohľadávky
 • pridané nové zástupné reťazce #$SPIS_ZOZNAM_VYMAHANE_AKTUALNE1 a #$SPIS_ZOZNAM_VYMAHANE_AKTUALNE2, ktoré vracajú aktuálny nárok do riadku
 • pridané zástupné reťazce na DPH náhrady hotových výdavkov do a nad 14 dní
 • pridaný systémový dotaz na zoznam živých spisov, kde je povinný zamestnaný a nebol vydaný §66 ods 1d
 • v niektorých prípadoch hromadná tlač dokumentov nevytláčala všetky dokumenty

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • opravená chyba pri zobrazení bežného výživného v príkaze do banky. Údaje boli uložené korektne, len zobrazenie bolo chybné
 • chybný status 02306 - MsgID nenájdené bolo odstránené
 • upravený formát zasielania IBAN do bánk na základe požiadavky niektorých bánk
 • do VS pre banky program umožňuje generovať dvojčíselný rok spisu
 • pri zmenových formulároch PnZE a EP pri zmene výšky pohľadávky opýta, či má načítaťč aktuálny stav pohľadávky
 • pridané zástupné reťazce bez názvov účtov do PnZE a EP pre banky

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Na stránke nájdete aj videonávod použitia programu pri komunikácii s bankami a šablóny z videonávodu.