Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • opravená chyba pri zobrazení bežného výživného v príkaze do banky. Údaje boli uložené korektne, len zobrazenie bolo chybné
 • chybný status 02306 - MsgID nenájdené bolo odstránené
 • upravený formát zasielania IBAN do bánk na základe požiadavky niektorých bánk
 • do VS pre banky program umožňuje generovať dvojčíselný rok spisu
 • pri zmenových formulároch PnZE a EP pri zmene výšky pohľadávky opýta, či má načítaťč aktuálny stav pohľadávky
 • pridané zástupné reťazce bez názvov účtov do PnZE a EP pre banky

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Na stránke nájdete aj videonávod použitia programu pri komunikácii s bankami a šablóny z videonávodu.

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • opravená závažná chyba pri detekci typu osoby pre opakovanú súčinnosť s bankami

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Na stránke nájdete aj videonávod použitia programu pri komunikácii s bankami a šablóny z videonávodu.

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • možnosť nastaviť počítať odmenu exekútora do budúcna pri načítavaní do spisu v nastaveniach programu
 • možnosť nastaviť, že ktorých povinných má načítavať do príkazu /opýtať sa, iba pozitívnych, aj negatívnych/
 • po uložení elektronického formuláru možnosť zobraziť generovaný dokument alebo len generovať s neskoršou tlačou
 • kontroly zadania formulárov
 • #$BANKY_SUCET_CIASTOK vrátil nulu, pokiaľ nebola zadaná pevná alebo pohyblivá časť pohľadávky
 • komunikačný modul pošle aj súčinnosti na ukončených spisoch, aby bolo možné odblokovať účty na ukončených spisoch

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Na stránke nájdete aj videonávod použitia programu pri komunikácii s bankami a šablóny z videonávodu.

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • pokiaľ server CRIFu vráti 02900, tak komunikačný modul zachová požiadavku v stave neukutočnená, lebo sa jedná o preťaženie systému pri odosielaní požiadaviek
 • niektoré banky majú problém pri spracovaní nepovinných položiek, preto sme odstránili nepovinné IČO a RČ v typov osôb 1, 2 a 4
 • spätné získanie MsgID našej žiadosti

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Na stránke nájdete aj videonávod použitia programu pri komunikácii s bankami a šablóny z videonávodu.

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • elektronická komunikácia s bankami od 1.8.2016

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Na stránke nájdete aj videonávod použitia programu pri komunikácii s bankami a šablóny z videonávodu.