Nový videonávod súčinnosti s Centrálnym registrom exekúcií

Videonávod vysvetľuje použitie súčinnostného modulu s Centrálnym registrom exekúcií

Exekútor - verzia 4.0.3148.536 z 27. januára 2015

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

UPOZORNENIE: Neinštalujte si novú verziu pokiaľ máte inštalovanú verziu 4.0, lebo v novej verzii sa zmenil systém licencovania a po aktualizácii sa bude program správať ako demoverzia. Vzhľadom na nutnosť vykonať aktiváciu licencie je nutné, aby sme Vám inštaláciu aktualizácie vykonali my.

Hlavné novinky a zmeny:

 • pridaná súčinnosť s Centrálnym registrom exekúcií. Videonávod nájdete tu.
 • aktualizovaná vizuálna stránka programu
 • zobrazenie odoslanej pošty v spise
 • hromadná tlač označených dokumentov v spise
 • možnosť definovať, na ktorú tlačiareň sa vytlačí obálka
 • možnosť hromadne tlačiť dokumenty podľa dvoch šablón. Umožní to tlač napríklad príkazu na začatie a exekučného príkazu
 • možnosť zadať nešpecifikovanú osobu pri hromadnej tlači, kde môžete definovať napr. zamestnávateľa, ktorému posielate dokument vo viacerých spisoch

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Exekútor - verzia 4.0.3076.534 z 12. novembra 2014

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • implementácia úročenia pohľadávok, ktorých súčet úročených istín do zaplatenia je vyšší ako samotná vymáhaná istina
 • možnosť definovania východzej sumy príslušenstva. Napríklad pokiaľ zadáte na poplatok za vydanie poverenia sumu 16,50 EUR, tak program bude pri zadávaní príslušenstva automaticky prednastavovať túto sumu
 • pokiaľ sa pri ručnom výbere dokumentu do obálky zadá filtrovanie podľa adresáta alebo spisu, tak program neobmedzuje počet zobrazených záznamov
 • implementácia nástenky, ktorá informuje o nových odpovediach zo súčinností, počet úloh z denníka, ... Samotná nástenka je zobrazená napravo od hlavnej obrazovky namiesto niekoľkonásobného klikania na OK pri spustení programu
 • pridaná možnosť zopakovania označených súčinností s bankami

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Exekútor - verzia 4.0.3105.535 z 12. decembra 2014

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • oprava chyby v implementácii úročenia pohľadávok, ktorých súčet úročených istín do zaplatenia je vyšší ako samotná vymáhaná istina z predchádzajúcej verzie
 • možnosť filtrovania spisov, ktoré obsahujú istiny, ktoré nie sú napojené na exekučné tituly. Táto funkcia slúži na identifikáciu spisov, ktoré nie je možné exportovať do XML súboru pre VšZP
 • komunikačný modul s bankami odošle aj žiadosti na súčinnosť v spisoch, ktoré majú dátum podania návrhu novší ako dátum vydania poverenia
 • možnosť filtrovania záznamov vo vyúčtovaní exekučných konaní, kde sa súčet rozúčtovacích položiek nerovnajú hlavnému záznamu. Napr. pokiaľ sa prijala platba, lenže užívateľ dodatočné opravil záznamy rozúčtovania a súčet skrytých záznamov sa nerovné hlavnému záznamu
 • možnosť zadania pevnej sumy za mesiac alebo rok pri "úročení istiny"
 • pridaná kategória "preplatok povinného" na zjadnodušenie evidencie preplatkov povinného
 • možnosť definície východzieho stavu exekučného konania v nastaveniach programu
 • pri zatvorení okna pridania dokumentu do spisu krížikom, klávesou ESC alebo tlačítkom "Nezapíš" sa program pre istotu spýta, že si užívateľ skutočne chce zrušiť uloženie dokumentu zmeny v ňom
 • pridané nové zástupné reťazce ohľadne predbežných trov pri trojročnom plnení, skutočných trov, ...

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Exekútor - verzia 4.0.3033.533 z 12. októbra 2014

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • pridaná možnosť hromadnej zmeny operácie v pokladoch pre prevodný príkaz v spise
 • spätné doplnenie dátumov doručenia UoZE a UoĎT
 • filtrovanie spisov podľa toho kto vytvoril dokument
 • filtrovanie súčinností s ORSR - len v živých spisoch

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií