Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • komunikačný modul s ÚDZS prepojený cez webservice
 • program ponúka pri druhej verzii rozúčtovacej obrazovky možnosť zlúčenia záznamov na výdajovej strane, aby sa zredukoval počet záznamov a znížili poplatky za počet pohybov na bankovom účte
 • pokiaľ dôjde k opakovanej súčinnosti s bankami, kde spis poslednej súčinnosti bol ukončený, tak systém označí novú požiadavku ako prioritnú a komunikačný modul ju doručí do CRIFu akoby sa jednalo o novú súčinnosť
 • pridaný nový formát CSV odpovede offline Registra obyvateľov
 • pridaný používateľský export obsahujúci zoznam povinných, počty spisov a ich zoznam
 • tlač zoznamu úkonov nad spisom
 • tlač položiek prevodného príkazu
 • systémový dotaz, ktorý vráti zoznam spisov, kde sa nezhoduje vydavateľ poverenia s adresátom dokumenty na základe §44
 • pridané zástupné reťazce, ktoré vrátia prvú a poslednú splátku podľa splátkového kalendára a výšku splátky
 • do zjednodušenej verzie Ičkovej obrazovky doplnená paušálna odmena exekútora pri zobrazení skutočných trov exekúcie
 • možnosť tlače prílohy k zásielke podľa aktuálneho zoradenia záznamov
 • program zamedzí zadanie logicky nesprávneho dátumu vydania a doručenia poverenia, aby sa zamedzilo zadaniu dátumov v tvare napr. "03.05.0215"
 • komunikačný modul súčinností s bankami neodošle požiadavku z nezmyselným dátumom vydania poverenia
 • pridaná kontrola správnosti rodného čísla a IČO pri exporte XML dávky do VŠZP
 • používateľské dotazy sa dajú okrem exportu do formátu CSV zobraziť na obrazovke alebo tlačiť cez používateľsky definovanú tlačovú zostavu

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • možnosť deaktivovania šifrovanej komunikácie s katastrálnym portálom v prípade, že beriete na seba riziko, ktoré prináša nešifrovaná komunikácia
 • možnosť obmedzenie počtu zasielania opakovaných požiadaviek na jedno opakovanie. Touto možnosťou zamedzíme veľkému počtu opakovaných žiadostí v jeden deň v prípade, že ste v minulosti zadávali alebo opakovali súčinnosti nárazovo, tak každé opakovanie spôsobuje opakovanie veľkého počtu záznamov
 • možnosť definovanie vlastnej hlavičky pre prílohu k zásielke v závislosti od druhu zásielky
 • možnosť filtrovania súčinností s bankami podľa dátumu reálneho odoslania do CRIFu a podľa toho či je požiadavka prioritná, t.j. zadaná ručne, alebo opakovaná
 • v súčinnosti s DIPZSR sa presnejšie definuje stav komunikácie, kde sa pridali stĺpce na stav vyhľadania subjektu a vyhľadanie vozidiel
 • pridaný zástupný reťazec na rodné číslo povinného #$POVINNY_RC
 • do univerzálneho exportu / importu spisov boli doplnený právny zástupcovia oprávneného a povinného
 • pridaný nový stav "čaká na overenie" pri súčinnosti so Sociálnou poisťovňou, ktorý bol pridaný medzi stavy evidované a overené a komunikačný modul ich vyhodnotí ako evidované

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • oprava chyby Mantis 1682: Dynamic SQL Error - Input parameter mismatch for procedure VRAT_FORMATOVANE_MENO z verzie 542

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • aktualizácia komunikačného modulu s bankami na nový serverový certifikát

Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • komunikačný modul súčinností s bankami upresnostňuje v odosielaní nové žiadosti oproti opakovaným
 • možnosť obmedzenia počtu opakovaných súčinností s bankami, ktoré zabezpečí rovnomernejšie rozloženie opakovaných súčinností s bankami
 • v nastaveniach programu je možné nastaviť, aby súčinnosť s Registrom obyvateľov bola vykonávaná na základe krstného mena a dátumu narodenia. Táto možnosť bola zavedená preto, aby sa úrad mohol rozhodnúť, že či chce zisťovať osoby aj v prípade, že kombinácia meno, priezvisko a dátum narodenia vráti negatívny výsledok.
 • program upozorňuje po stlačení klávesy ESC pri zadávaní nového spisu, že spis ešte nie je uložený
 • automatické opakovanie súčinností s bankami bolo presunuté do komunikačného modulu, aby užívateľ nebol blokovaný pri spustení automatického opakovania pri spustení programu
 • v detailoch kontaktu boli pridané aj súčinnosti s online Registrom obyvateľov

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií